MyForecast dobija Mews sertifikat. Započelo je partnerstvo između Hotel Revenue sotvera i hotelskog menadžmenta.

  • Post category:Partnerstvo
  • Reading time:2 mins read
You are currently viewing MyForecast dobija Mews sertifikat. Započelo je partnerstvo između Hotel Revenue sotvera i hotelskog menadžmenta.

 MyForecast dobija Mews sertifikat. Započelo je partnerstvo između Hotel Revenue sotvera i hotelskog menadžmenta.

MyForecast (italijanski softver za prihode hotela kreiran na osnovu dvadesetogodišnjeg iskustva iskusnih menadžera prihoda) i Mews Systems (upravljanje hotelima zasnovano na oblaku) sada su u partnerstvu. „MyForecast – kaže Vito D’Amico, izvršni direktor i osnivač ugostiteljske kompanije Sicaniasc – sve više se zalaže za tehnološku evoluciju kao nezamenljivu podršku strategijama upravljanja prihodima. Zato je sertifikacija kod međunarodnog partnera tehnološki naprednog kao što je Mews Systems za nas potvrda tačnog pravca u pogledu komercijalnog i tehnološkog razvoja MyForecast softvera za upravljanje prihodima hotela. MyForecast je u potpunosti dizajnirao i razvio tim menadžera prihoda sa dvadeset godina iskustva u polju ugostiteljstva. Potvrđujući se kao nezaobilazno sredstvo za nezavisne hotele i hotelske grupe koji žele da poboljšaju svoje performanse i postignu optimalne rezultate u pogledu prometa“.

Danas je Mews PMS koji pomaže hotelijerima da pojednostave poslovanje i poboljšaju iskustvo svojih gostiju. Kroz svoju korisničku platformu poboljšava i povećava ljudske performanse, pomažući smeštajnim objektima da ponovo otkriju istinsku umetnost gostoprimstva i istovremeno optimiziraju i pojednostave procese kako bi maksimizirali svoj prihod.

Ova nova kombinacija predstavljaće novi način preispitivanja proizvodnih procesa za dotične klijente, kako bi se ostvarile sve više i više profitne marže, ali pre svega, vreme da se koncentrišu na sopstvene resurse, na analizu strategija i na stalnu potragu za novim kreativnim i poslovnim horizontima.