Passepartout i MyForecast potpisuju sporazum bez presedana

  • Post category:Partnerstvo
  • Reading time:2 mins read
You are currently viewing Passepartout i MyForecast potpisuju sporazum bez presedana

Partnerstvo koje predstavlja odlučujući potez u hotelskoj industriji za unapređenje tehnološke podrške na usluzi hotelskog menadžmenta.

Klijenti Passepartout-a će moći da upravljaju svojim strategijama upravljanja prihodima direktno u okviru svog PMS-a zahvaljujući algoritmima za određivanje cena i automatizaciji MyForecast-a, jednog od najvažnijih softvera za upravljanje hotelskim prihodima u ovoj industriji.

Modul MyForecast Light biće dostupan Passepartout klijentima u programu Welcome, softveru za upravljanje poznate softverske kuće, u odeljku posvećenom prihodu gde mogu da analiziraju i upravljaju podacima svojih struktura. Oni će biti automatski dostupni.

„Ovo partnerstvo kompanijom Passepartout, nije moglo, a da se ne ostvari. Već trideset godina stvaraju jednostavna i kompletna rešenja za upravljanje. Vizija hotelske tehnologije koja nas ujedinjuje” izjavio je Vito D’Amico, izvršni direktor i osnivač MyForecast-a, deo ugostiteljske grupe Sicaniasc. „Fluidni“ sistem upravljanja koji ima Passepartout, kao rezultat istraživanja i želje za kreiranjem softvera koji se prilagođava potrebama kompanija, sposoban da prevaziđe jednostavan koncept upravljanja rezervacijama da bi se otvorio globalnom i integrisanom projektu čiji je cilj koordinacija sa jednim alatom za sve operacije koje se odvijaju u okviru svake receptivne strukture.

„Da bi ponudili sve potpuniji i efikasniji proizvod, integracija sa MyForecast-om predstavlja osnovni korak u evoluciji Welcome-a. Upravljanje prihodom je po svojoj prirodi izuzetno dinamično polje, u kontinuiranom razvoju i naš PMS sada može imati koristi od  algoritama MyForecast-a koji se stalno ažuriraju” ovo su reči kojima je Rudi Ricci, direktor R&D maloprodajnog sektora HoReCa u Passepartoutu, pozdravio novo partnerstvo.