What happens now is already strategy 

Dnevni dijalog sa  PMS-om i Channel Managero-om

What happens now is already strategy 

Dnevni dijalog sa PMS-om i Channel Managero-om

Integracije

Uštedite vreme. Prikupite svakog dana podatke o rezervacijama, boravcima i otkazivanjima iz Vašeg Property Management System -a automatski, bez grešaka.

Pregledi ili grafikoni? Pogledajte sve podatke koji se odnose na Vaš prihod u prikazu koji želite. Uporedite godine, mesece, dane ili datume događaja. Dobijte organizovane informacije o cenama: tačne, za sigurnu osnovu na kojoj ćete danas graditi akcije i strategije prihoda; kompletne, kako biste napravili predviđanja i bili spremni za sutrašnja.

Pretvorite podatke dobijene analizom u promene cena na svim Vašim kanalima tako što ćete ih poslati Channel Manager-u u nekoliko klikova. Ili aktivirajte MyForecast alate za monitoring i konfiguraciju radi automatskog upravljanja cenama kako biste neprestano ugrabili svaku priliku za prihod koja se pojavi.

Komuniciramo sa preko 50 PMS i Channel Manager-ima

Da li želite da kupite MyForecast i već imate PMS ili Channel Manager-a? Proverite naše nacionalne i međunarodne integracije

Da li već imate MyForecast i da li razmišljate o novom PMS-u ili Channel Manager-u među onima koji su udruženi sa nama? Pregledajte odeljak koji Vas najviše zanima

Da li je do sada sve dobro?

Da li Vam je potrebna pomoć?