ODMAKNITE OD OSNOVA  

Unapredite svojeRevenue veštine

ODMAKNITE OD OSNOVA  

Unapredite svojeRevenue veštine

NAPREDNI NIVO

Obuka koja će Vam pomoći da izvučete maksimum iz svojih Revenue Management strategija iskorišćavanjem svih potencijala u MyForecast-u.

Program

01. Procenite učinak prihoda tokom vremena.

Analizira ključnih pokazatelja učinaka tekuće godine u odnosu na dane ili mesece koji su već prošli. Saznajte kako da procenite prave strategije za modifikovanje i poboljšanje performansi prihoda u budućim mesecima

02. Analiza trenutnih cena.

Analizirajte trenutno objavljene cene da biste razumeli da li su u skladu sa potražnjom na tržištu, ciljevima i ponudom na destinaciji

03. Više popunjenosti.

Naučite kako da popunjenost postane linearnija izbegavanjem „praznina“ u dostupnosti određenih dana/vrsta soba.

04. Prodaja isplativijih soba.

Naučite šta treba preduzeti radi podsticanja prodaje u najisplativijim sobama.

05. Prognoza za naredne mesece.

Kako izgraditi moguće scenarije za naredne mesece kako bi se delovalo odmah kada nisu u skladu sa ciljevima.

06. Upravljajte učincima prodaja.

Naučite da procenite da li prodaje prate isti tempo kao prethodne godine a, ako ne, naučite kako da ih ubrzate

07. Formulišite budžet za sledeću godinu.

Kako dati okvir i definisati budžet za sledeću godinu.

08. Analizirajte učinak različitih kanala.

Procenite trenutni trend učinka Vaših kanala povezujući ga sa učinkom postignutim u prethodnim godinama

09. Poboljšajte prodaju pojedinačnih kanala.

Naučite akcije koje mogu poboljšati prihod i ADR učinke jednog ili više određenih kanala

10. Planirajte nove cene.

Kako definisati i planirati početne cene za sledeću godinu ili sledeću sezonu na osnovu svih podataka koje vam prikazuje MyForecast.

Počnimo? Kontaktiraj nas.