POČNITE SA OSNOVAMA  

Sve što je potrebno za početak

POČNITE SA OSNOVAMA  

Sve što je potrebno za početak

Osnove

Naučite kako da od nule postavite strategiju Revenue Management-a u MyForecast-u 

Program

01. OnTheBook analiza različitih KPI-a (ključnih pokazatelja učinaka), kako se pickup menja

Analizirajte OTB različitih ključnih pokazatelja učinakai kako se pickup  menja.

02. Postavite strategiju određivanja cena

Naučite kako da postavite tačnu strategiju određivanja cena u skladu sa pickup i pritiskom potražnje podeljenim po izvoru i sobi.

03. Upravljajte ograničenjima.

Shvatite kako da upravljate ograničenjima na osnovu učinaka vrsta soba

04. Kada i zašto menjati cene.

Naučite da analizirate prihod, ADR i predviđanja prodaje na osnovu budućih događaja u poređenju sa prošlim događajima. Kada i zašto menjati cene.

05. SameDayLastYear: maksimizirajte prihod.

Kako se koriste podaci SameDayLastYear i kada treba da delate kako biste maksimizirali prihod.

06. Postavite i uporedite budžete.

Shvatite kako da postavite godišnje, mesečne i dnevne budžete. Naučite da ih upoređujete i razumete koliko Vaš hotel raste i prema kojim parametrima

07. Izvori rezervacija i poređenje prihoda.

Naučite kako dobro da koristite „Source“ (izvore rezervacija ili makro kanale ili tržišne segmente) i naučite kako da povećate njihov učinak. Uporedite različite prihode raščlanjene po izvorima sa upoređivanjem n abazi OnTheBook, CurrentYear, LastYear i SameDayLastYear i napravite sopstvene procene budžeta raščlanjene po izvorima.

08. Competitive-set cene i Rate Shopper.

U skladu sa svojim ciljevima,vežbavajte tačnu procenu competitive-set cena. Naučite kako da koristite Rate Shopper.

09. Maksimizirajte prihod s pritiskom potražnje.

Shvatite kako da postupate na vreme da biste maksimizirali prihod na osnovu analize „market demand” (tržišne potražnje).

10. Pogledajte grafikone i prilagodite ih.

Naučite kako da koristite grafikone za profitabilan prikaz podataka. Definišite koji su značajni za Vaš hotel da biste uvek pratili promene po danu, mesecu ili periodu po Vašem izboru.

11. Podesite upozorenja.

Šta su Alert (upozorenja) i koja je svrha njihovog postavljanja. Naučite kako da podesite funkciju Alert da prima automatska obaveštenja o promenama ili događajima koji su se promenili s obzirom na Vaša interesovanja na kontrolnoj tabli ili u e-pošti.

12. Price Helper - Automatska promena cene

Naučite kako i kada da podesite automatsku promenu cene na osnovu datuma i perioda koje ste izabrali ili događaja koji se drže pod kontrolom.

13. Brand Reputation i Pricing.

Shvatite kako da koristite podatke vezane za Brand Reputation (reputaciju Brenda) za procene upravljanja cenama.

14. Protumačite statistiku.

Kako protumačiti statistiku meseca, perioda, godine pojedinačnih izvora ili hotela u celini da biste povećali prihod.

15. Kako stvoriti početne cene.

Definišite koje indekse treba uzeti u obzir za stvaranje početnih cena u narednoj godini. Naučite kako da podelite cne prema izvoru, datumima događaja, vrsti sobe

16. Cenovni planovi i sobe.

Naučite kako lako i efikasno da kreirate i upravljate cenovnim planovima kao i sobama u skladu sa cenovnim potrebama.

17. Cenovni planovi i potreba za određivanjem cena.

Razvijte cenovne planove prema Vašim ekonomskim ciljevima i Vašim potrebama za određivanjem cena.

18. Upravljajte nadogradnjama i overbooking-om.

Naučite kako da upravljate zakazanim i nepredviđenim nadogradnjama i prebukiranjima.

19. Statistika za Forecast.

Statistika: kako ih tumačiti i kako ih koristiti za pravljenje predviđanja.

20. Pošaljite cene Channel Manager-u.

 Naučite kako da šaljete cene sa MyForecast-a Channel Manager-u i šta treba uzeti u obzir.

Da li želite da saznate više?

Počnimo? Kontaktiraj nas.